Wij gebruiken cookies

cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg onze privacyverklaring
MENU
Winkelen in Putte.
Ontdek, beleef, proef en geniet.
Nieuws ► Wedstrijd braderij 2019

Wedstrijd braderij 2019

Reglement

Het onderstaand reglement is van toepassing op de “winkelenputte” wedstrijd. (hierna te noemen : de wedstrijd) van de middenstand Putte.

Artikel 1 - De organisator

De wedstrijd wordt georganiseerd door vzw middenstand Putte , adres ...Mechelbaan 493 - 2580 Putte.. (hierna te noemen: de organisator)

Artikel 2 - Voorwaarden

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België wonen en bij de aanvang van de wedstrijd 18 jaar of ouder zijn. Minderjarigen kunnen niet deelnemen.

Aangesloten leden van de organisator mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.
Mogen evenmin deelnemen aan deze wedstrijd zijn personen wonend op hetzelfde adres als de aangesloten leden van de organisator.

Door aan de wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met het wedstrijdreglement.

De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail-berichten, de laattijdige ontvangst van wedstrijdformulieren, de identificatie van de verzender, enz.

Geval van overmacht: indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de organisator elke noodzakelijk beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisator.

De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen te verlengen en/of te wijzigen.

De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen worden bewaard tot 1 maand na het einde van de wedstrijd. U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar bovenstaand adres.

Artikel 3 - de looptijd van de wedstrijd

Begin van de wedstrijd: 08/06/2019
Einde van de wedstrijd: 15/06/2019 - 24uur.
De winnaars worden uiterlijk op 30/06/2019 op de hoogte gebracht en meegedeeld via www.winkelenputte.be en de Facebookpagina “Putte middenstand”.

Artikel 4 - Deelname

Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd moet de deelnemer voor 15/06/2019 (24 uur) het wedstrijdformulier correct en volledig deponeren in één van de deelname bussen.

- de deelnemer antwoordt op de beide wedstrijdvragen
- de deelnemer antwoordt op de schiftingsvraag
- de deelnemer vult zijn/haar gegevens in, in de overeenstemmende verplichte velden.- de deelnemer deponeert zijn wedstrijdformulier in één van de wedstrijdbussen.

Artikel 5 - Wedstrijdbussen

De wedstrijdbussen zijn geplaatst bij:

- In ’t hofke - Alicenahonstraat 3 - 2580 Putte
- Dagbladhandel Bij Els - Leuvensebaan 58 - 2580 Putte- beenhouwer
- Keurslager Hens-Asselberghs- mechelbaan 416 - 2580 Putte

De wedstrijdbussen zijn afgesloten en worden pas geopend bij het einde van de wedstrijd.

Artikel 6 - de prijs

20 winnaars krijgen 5 waardebons ter waarde van 20,00€ (100,00€ in totaal). Deze waardebons zijn op te kopen bij één van de deelnemende handelaars. Deelnemende handelaars zijn de handelaars vermeld op de website: winkelenputte.be en toegevoegd als bijlage aan dit wedstrijdreglement. De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

Artikel 7 - De winnaar

De deelnemers (20 personen) die de wedstrijdvragen correct beantwoorden en het dichtst naar de realiteit de schiftingsvraag beantwoord, is de winnaar. Indien er een ex aequo vastgesteld wordt, dan trekt een onschuldige hand de winnaar.

De winnaar stemt uitdrukkelijk toe dat hij vermeld wordt met naam en foto op de website en facebook pagina van de organisator.

Artikel 8 - wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgische recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne opgelost worden, zullen voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter.